+421 905 875 314

Advokáti proti násiliu

Psychológovia, linky pomoci aj ďalší hlásia, že počas pandémie vzrástlo domáce násilie minimálne o 30-40%. Z tohto dôvodu sa Slovenská advokátska komora rozhodla spustiť projekt Advokáti proti násiliu, do ktorého sme sa zapojili.

Téme domáceho náslia a pomoci obetiam náslia sa venujeme už viac ako 10 rokov. Projekt Slovenskej advoktskej komory sme privítali a od počiatku sme jeho súčasťou. 

Slovenská advokátska komora v rámci tejto problematiky úzko spolupracuje aj s  Ligou za duševné zdravie – prevádzkovateľom linky dôvery Nezábudka.

V prípade, ak chcete využiť pomoc prostredníctvom tohto projektu, môžete kontaktovať priamo Slovenskú advokátsku komoru mailom na pomoc@sak.sk 

Ak chcete využiť radšej telefonickú možnosť, je k dispozícii linka dôvery na tel. č. 0800 800 566

Ak ste v bezprostrednom ohrození života, kontaktujte 158 alebo 112.

Viac na http://advokatinavasejstrane.sk/