+421 905 875 314

Aké spory nie je možné riešiť v mediačnom konaní?


Existujú okruhy prípadov, kedy nie je mediácia vhodná alebo nie je možná, či už s ohľadom na povahu sporu alebo sporové strany. Teda mediácia je veľmi dobrým prostriedkom na riešenie konfliktov, avšak nie je to všeliek. 

Medzi takét spory patria:
- rozhodnutia v statusových veciach, kedy je nevyhnuté autoritatívne rozhodnutie súdu,
- ak je niektorá zo strán závislá (či už na návykových látkach alebo ide o iný dru závislosti, ako patologické hráčstvo),
- ak sa konflikt spája s násilím (napríklad ak je prítomné domáce násilie v rodinných sporoch),
- ak niektorá strana zamlčuje dôležité infomácie týkajúce sa sporu.