+421 905 875 314

Čo môžem od mediácie očakávať?


Želaným výsledkom mediácie je mediačná dohoda obsahujúca komplexné riešenie situácie tak, aby bola pre obe strany akceptovateľná, efektívna a trvalá (to neplatí pri úprave styku a výživného pri maloletých deťoch, kde sa v priebehu času zákonite menia pomery). Vedľajším, avšak žiadaným efektom je udržanie vzájomných vzťahov pôvodne sporiacich sa strán a často aj ich zlepšenie.