+421 905 875 314

V akých sporoch Vám môžem ako mediátorka pomôcť?


V mediačnom konaní je možné úspešne riešiť množstvo typov sporov, od rodinných, cez susedské, pracovné, obchodné i medzinárodné spory. Mediátora vyhľadajte, ak chcete predísť dlhému, drahému a vyčerpávajúcemu súdnemu procesu, ak máte záujem na perspektívnom riešení Vašej situácie, ak máte záujem zlepšiť vzájomnú komunikáciu resp. ak máte záujem na zachovaní dobrých medziľudských vzťahoch.

V mojej praxi sa prioritne zameriavam sa na rodinné spory a občianskoprávne spory. Čo to v praxi znamená? Kontaktujte ma v prípade, ak potrebujete riešiť situáciu najmä ohľadom:

  • rozvodu/rozchodu a úpravy styku s maloletými deťmi,
  • výživného na deti,
  • výživného na manžela/manželku,
  • výživného na rozvedeného manžela/manželku,
  • vyporiadania bezpodielového spoluvlatsníctva manželov,
  • vyporiadania podielového spoluvlastníctva.


Inicovať mediáciu môžete aj samostatne - ktorákoľvek zo strán, ale aj spoločne obe strany. Rovnako ju môžete iniciovať aj v prípade, keď už beží súdne konanie. 

V prípade rodičovských dohôd je nutné, aby boli schválené súdom, čo býva prakticky hneď na prvom pojednávaní. Tiež ak sa na súd podá návrh spoločne s mediačnou dohodou, súd spravidla vytýči pojednávanie v priebehu niekoľkých týždňov. Výhodou je teda okrem zlepšenia komunikácie a stabilizácie pomerov do budúcnosti aj rýchlejšie vyriešenie sitácie.