+421 905 875 314

Občianske právo


Naše služby v oblasti občianskeho práva zahŕňajú najmä:

  • vypracovanie a kontrola zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o dielo, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke, sprostredkovateľské zmluvy a ďalšie ...)
  • uplatňovanie pohľadávok predsúdne i súdnou cestou vrátane upomínacieho konania ako i v rámci exekučného konania
  • zastupovanie klientov pri mimosúdnych rokovaniach s protistranou
  • spisovanie mimosúdnych dohôd
  • príprava žalôb, vyjadrení k žalobe, vypracovanie opravných prostriedkov v súdnom konaní 
  • zastupovanie klientov na pojednávaní v súdnom konaní
  • zastupovanie klientov v exekučnom konaní
  • zastupovanie klientov v sporoch zo spotrebiteľských zmlúv vrátane zmlúv s nebankovými spoločnosťami
  • poradenská činnosť a konzultácie


Naše služby

Vypracovanie zmlúv

Vypracovanie dohôd o mimosúdnom riešení sporu

Zastupovanie klientov pri mimosúdnom rokovaní s protistranou

Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi

Zastupovanie klientov v exekučnom konaní

Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí mimosúdnu komunikáciu s protistranou, kvalifikované zastúpenie v konaní na súde vrátane zastúpenia na odvolacom súde ako i zastúpenia v exekučnom konaní, ak nedôjde k dobrovoľnému splneniu súdom uloženej povinnosti. V prípade, ak zmluvy sa týkajú nehnuteľností, spracujeme aj podanie na správu katastra.

V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk