+421 905 875 314

Obchodné právo


Naše služby v oblasti obchodného práva zahŕňajú najmä:

  • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, zmeny v s.r.o. vrátane rozšírenia predmetov podnikania, prevod obchodného podielu
  • vypracovanie a kontrola zmlúv 
  • uplatňovanie pohľadávok predsúdne i súdnou cestou vrátane upomínacieho konania ako i v rámci exekučného konania
  • zastupovanie klientov pri mimosúdnych rokovaniach s protistranou
  • spisovanie mimosúdnych dohôd
  • príprava žalôb, vyjadrení k žalobe, vypracovanie opravných prostriedkov v súdnom konaní
  • zastupovanie klientov na pojednávaní v súdnom konaní
  • zastupovanie klientov v exekučnom konaní
  • poradenská činnosť a konzultácie

Naše služby

Vypracovanie zmlúv

Zastupovanie klientov pri mimosúdnom rokovaní s protistranou a vypracovanie dohody

Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi

Zastupovanie klientov v upomínacom konaní

Zastupovanie klientov v exekučnom konaní

Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí mimosúdnu komunikáciu s protistranou, kvalifikované zastúpenie v konaní na súde vrátane zastúpenia na odvolacom súde ako i zastúpenia v exekučnom konaní, ak nedôjde k dobrovoľnému splneniu súdom uloženej povinnosti. V prípade, ak zmluvy sa týkajú nehnuteľností, spracujeme aj podanie na správu katastra.

V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk