+421 905 875 314

Rodinné právo


Naše služby v oblasti rodinného práva zahŕňajú najmä:
 • spisovanie mimosúdnych dohôd vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností
 • zastupovanie klientov v konaní pred súdom pri rozvode manželstva
 • zastupovanie klientov v konaní o úpravu styku s maloletými deťmi
 • zastupovanie klientov v konaní o  určenie/zníženie/zvýšenie výživného, o zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu
 • zastupovanie v konaní vo veciach výživného medzi manželmi
 • zastupovanie v konaní o príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • zastupovanie v konaní o príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 • zastupovanie v konaní o určenie či popretie otcovstva
 • zastupovanie vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie vo veci zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 • poradenská činnosť a konzultácie 

Naše služby

Spisovanie rodičovských dohôd

Spisovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov vrátane návrhu na vklad 

Zastupovanie klientov pri mimosúdnom rokovaní s protistranou

Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi


Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí mimosúdnu komunikáciu s protistranou, kvalifikované zastúpenie v konaní na súde, v prípade dohôd sporových strán tieto spracujeme a v prípade, ak sa týkajú nehnuteľností, spracujeme aj podanie na správu katastra.


V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk