+421 905 875 314

Správa pohľadávok


Pre našich klientov zabezpečujeme služby aj v oblasti správy a vymáhaní pohľadávok. Vždy uplatňujeme individuálne posúdenie každého prípadu. V praxi sa nám osvedčilo práve individuálnym prístupom zaistiť rýchlu úhradu pohľadávok v čo najvyššej možnej výške. Klientov zastupujeme vo všetkých fázach uplatnenia pohľadávok. Zabezpečujeme najmä nižšie uvedené činnosti:

  •  príprava predsúdnych upomienok
  • spracovanie mimosúdnych dohôd o zaplatení pohľadávky
  • príprava uznania dlhu a splátkových kalendárov
  • podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu, podanie žaloby na zaplatenie
  • zastupovanie klientov v upomínacom konaní
  • komplexné zastupovanie klientov v súdnom konaní
  • príprava návrhu na začatie exekúcie a zastúpenie klienta v exekučnom konaní 

Naše služby

Spisovanie dohôd o zaplatení dlhu a spracovanie predsúdnych a súdnych podaní

Zastupovanie klientov v súdnom a exekučnom konaní

Zastupovanie klientov v upomínacom konaní 


Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí uplatnenie pohľadávky tak mimosúdne ako aj v rámci súdneho konania vrátane upomínacieho konania. V prípade, ak vykonateľné rozhodnutie nebude dlžník plniť, zabezpečíme aj návrh na nútený výkon rozhodnutia.


V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk