+421 905 875 314

Trestné právo


Naše služby v oblasti trestného práva zahŕňajú najmä:

  • obhajoba klientov v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v súdnom konaní
  • vypracovanie podaní v prípravnom konaní ako aj v konaní súdnom
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
  • uplatňovanie náhrady škody v trestnom konaní (vrámci adhézneho konania)
  • zastupovanie klientov vo veci náhrady škody podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činoch
  • poradenská činnosť a konzultácie


Naše služby

Obhajoba obvinených a obžalovaných v predsúdnom ako aj súdnom konaní

Vykonávanie oprávnení splnomocneca poškodeného vrátane uplatňovania nároku na náhradu škody


Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí komplexnú obhajobu v celom trestnom konaní. 
Právnu pomoc poskytujeme aj poškodeným v trestnom konaní vrátane zastupovania obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov v súdnom konaní, spolupracujeme aj s občianskymi združeniami venujúcimi sa pomoci obetiam trestných činov.

V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk