+421 905 875 314

JUDr. Lucia Anovčinová 

advokátka, mediátorka


Som hrdou absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som ukončila štúdium s vyznamenaním. Právu sa profesijne venujem už viac ako 15 rokov, pričom v advokácii pôsobím už 10 rokov. V roku 2014 som založila vlastnú advokátsku kanceláriu. Svoje pôsobenie som v roku 2019 rozšírila aj na pole mediácie.

Poskytujem právne služby v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného a trestného práva, zastupujem klientov v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní ako aj v konaní pred súdom. Venujem sa aj špecifickej oblasti, ktorou je ochrana spotrebiteľa pri nebankových úveroch. Reflektujúc na aktuálnu právnu týkajúcu sa obetí trestných činov, zastupujem obzvlášť zraniteľné obete trestných činov v rámci celého konania, vrátane uplatňovania nároku na náhradu škody. Zároveň vykonávam mediáciu v oblasti občianskeho a rodinného práva. 


Mojím cieľom je vždy maximálna právna ochrana klienta. Zakladám si na diskrétnosti a osobnom prístupe ku každému klientovi ako aj k jeho potrebám. Jednotlivé požiadavky klienta riešim flexibilne a s maximálnym úsilím. Preferujem intenzívnu komunikáciu s klientom pre zabezpečenie jeho rýchlej a úplnej informovanosti. Kladiem dôraz na individualizované poradenstvo, ktoré klientovi zaisťuje ten najlepší výsledok vo všetkých smeroch.


Pravidelne sa zúčastňujem odborných seminárov, školení ako aj medzinárodných konferencií a vykonávam prednáškovú činnosť. Spolupracujem aj s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na pomoc slabším a znevýhodneným.  


Právne služby poskytujem v čo najvyššej možnej miere efektívne, v rámci elektronizácie justície komunikujem zo súdom plne elektronicky, disponujem zaručeným elektronickým podpisom, vykonávam aj zaručenú konverziu rozhodnutí súdov, a tak šetrím klientom financie vynakladané na súdne poplatky.


Som členkou Slovenskej advokátskej komory a členkou Asociácie rodinných mediátorov Slovenska.