+421 905 875 314

Cenník mediácie


Úvodná konzultácia v trvaní 30 minút: 50,-€

 

Príprava mediácie (jednorazový poplatok): 60,-€

(preštudovanie dokumentov, pozvánka na mediačné stretnutie pre druhého účastníka vrátane poštovných a telekomunikačných výdavkov, príprava dohody o začatí medácie, zápis do knihy mediácií)

 

Mediačné stretnutie: 100,-€/hodina

(uvedenú sumu hradia obe strany, každá 1/2 zo sumy)


Spísanie výslednej dohody o mediácii v rodinných veciach – 120,-€

Spísanie výslednej dohody o mediácii v majetkových veciach – 250,-€

* * *

Mediačné stretnutie v rámci Cochemskej praxe: 100,-€/hodina - bez poplatku za prípravu mediácie
(uvedenú sumu hradia obe strany, každá 1/2 zo sumy)

* * *

Hodinové odmeny sa účtujú po prvej hodine za každú začatú pol hodinu.

Presná výška odmeny je vždy uvedená aj v dohode o začatí mediácie, ktorá je pre účastníkov záväzná.