+421 905 875 314

Prečo mediácia funguje?


Mediácia prebieha v menej formálnej atmosfére, ako je súdne konanie. Na mediačnom stretnutí, ktoré trvá spravidla 90 minút, má každý dostatočný priestor uviesť  svoj pohľad na situáciu, a to bez akéhokoľvek prerušovania druhou stranou. Samozrejme, ide o riadený rozhovor prostredníctvom nezávislej a nestrannej osoby - mediátora. Stáva sa, že až na mediačnom stretnutí sa prvýkrát účastníci nielen počujú ale aj počúvajú a vnímajú argumenty druhej strany a teda im majú aj možnosť porozumieť. Po vypočutí si názoru účastníkov sa hľadajú riešenia. Opäť, na mediačnom stretnutí je priestor aj na zvažovanie viacerých možností, čo na súdnom konaní pre prísnu formálnosť a nevyhnutnosť úspory času absentuje. Výsledkom je konštruktívne riešenie situácie v zmysle stratégie win-win, ktoré si navrhnú sami účastníci spoločne. Takáto dohoda, vytovorená účastníkmi, je praxi aj dodržiavaná a stabilizuje situáciu na dlhší čas, najmä ak ide o úpravu rodičnoských práv a povinností. V prípade rodičovských dohôd, ak dôjde k zmene pomerov, je možné dohodu opätovne otvoriť a flexibilne za pomoci mediátora zmeniť tak, aby dohoda reflektovala aktuálny stav.